منبت کاری هنری است که سالها در کشور های مختلف بر روی چوب و مس وغیره بکار میرود. اما در کمتر کشوری سابقه منبت کاری روی جمجمه حیوانات وجود دارد. در بالی این گونه منبت کاری روی جمجمه حیوانات مرسوم است. نمونه هایی از این کنده کاری و منبت کاری های بسیار زیبا را روی جمجمه حیوانات مختلف از جمله تمساح ، گاو ، بوفالو و حتی گوزن را در این آلبوم تاپ ناپ شاهد هستید.

 

منبت کاری روی جمجمه (7 عکس)

منبت کاری روی جمجمه (7 عکس)

منبت کاری روی جمجمه (7 عکس)

منبت کاری روی جمجمه (7 عکس)

منبت کاری روی جمجمه (7 عکس)

منبت کاری روی جمجمه (7 عکس)

منبت کاری روی جمجمه (7 عکس)