هنرمندی به نام کارلا ملین با استفاده از مداد های رنگی عادی نقاشی های واقع گرایانه و رئال فوق العاده زیبا و حیرت انگیزی خلق کرده است. با توجه به نوع آثارش کمتر کسی باور میکند او خودش این نقاشی ها را کشیده باشد. برای همین او در تمامی کار هایش قلم ها و وسایلی که در کشیدن نقاشی استفاده کرده به نمایش میگذارد. تعدادی از آثار خارق العاده و زیبای این هنرمند را در این آلبوم تاپ ناپ مشاهده مکنید.

 

نقاشی های حیرت انگیز با مداد رنگی (15 عکس)

نقاشی های حیرت انگیز با مداد رنگی (15 عکس)

نقاشی های حیرت انگیز با مداد رنگی (15 عکس)

نقاشی های حیرت انگیز با مداد رنگی (15 عکس)

نقاشی های حیرت انگیز با مداد رنگی (15 عکس)

نقاشی های حیرت انگیز با مداد رنگی (15 عکس)

نقاشی های حیرت انگیز با مداد رنگی (15 عکس)

نقاشی های حیرت انگیز با مداد رنگی (15 عکس)

نقاشی های حیرت انگیز با مداد رنگی (15 عکس)

نقاشی های حیرت انگیز با مداد رنگی (15 عکس)

نقاشی های حیرت انگیز با مداد رنگی (15 عکس)

نقاشی های حیرت انگیز با مداد رنگی (15 عکس)

نقاشی های حیرت انگیز با مداد رنگی (15 عکس)

نقاشی های حیرت انگیز با مداد رنگی (15 عکس)

نقاشی های حیرت انگیز با مداد رنگی (15 عکس)