شاید دیدن افرادی که جراحی زیبایی انجام داده اند عادی باشد ولی در مورد این دو خواهر دوقلو این طور نخواهد بود. آنها پس از جراحی های زیبایی متعدد دیگر قابل شناسایی نیستند. این دو خواهد دو قلو برای شرکت در یک برنامه تلویزیونی که مربوط به جراحی پلاستیک بوده رفتند و در طول این برنامه جراحی های مختلفی انجام داده اند . هدف این برنامه تلویزیونی این بوده که راهی برای کسانی نشان دهد که از ظاهر خود ناراضی اند. به گفته محققان ، کره جنوبی یکی از بیشترین درصد های جراحی زیبایی و پلاستیک را در دنیا دارا است. تصاویری از این جراحی عجیب و باور نکردنی را قبل و بعد از جراحی پلاستیک زیبایی در این آلبوم تاپ ناپ شاهد هستید.

 

خواهران دوقلو پس از جراحی پلاستیک و زیبایی (11 عکس)

خواهران دوقلو پس از جراحی پلاستیک و زیبایی (11 عکس)

خواهران دوقلو پس از جراحی پلاستیک و زیبایی (11 عکس)

خواهران دوقلو پس از جراحی پلاستیک و زیبایی (11 عکس)

خواهران دوقلو پس از جراحی پلاستیک و زیبایی (11 عکس)

خواهران دوقلو پس از جراحی پلاستیک و زیبایی (11 عکس)

خواهران دوقلو پس از جراحی پلاستیک و زیبایی (11 عکس)

خواهران دوقلو پس از جراحی پلاستیک و زیبایی (11 عکس)

خواهران دوقلو پس از جراحی پلاستیک و زیبایی (11 عکس)

خواهران دوقلو پس از جراحی پلاستیک و زیبایی (11 عکس)

خواهران دوقلو پس از جراحی پلاستیک و زیبایی (11 عکس)