دکتر باهاگوان آنتل بعنوان یکی از موسسین موسسه حیوانات در معرض انقراض توانسته است با بسیاری از این گونه جانوران رودررو شود. بهمین دلیل شانس این را داشته تا از تک تک آنها عکس برداری کند. این موسسه که هدفش نجات حیوانات در حال انقراض است بیشتر روی ببر های سفید تمرکز پیدا کرده است. او در این سری از عکس هایش زیبایی های ببر های بنگال را به چشم ما میرساند. تعدادی از تصاویر جالب تهیه شده توسط وی را در ادامه این آلبوم تاپ ناپ ملاحظه میکنید.

 

عکاسی از نمای نزدیک از ببر بنگال (9 عکس)

عکاسی از نمای نزدیک از ببر بنگال (9 عکس)

عکاسی از نمای نزدیک از ببر بنگال (9 عکس)

عکاسی از نمای نزدیک از ببر بنگال (9 عکس)

عکاسی از نمای نزدیک از ببر بنگال (9 عکس)

عکاسی از نمای نزدیک از ببر بنگال (9 عکس)

عکاسی از نمای نزدیک از ببر بنگال (9 عکس)

عکاسی از نمای نزدیک از ببر بنگال (9 عکس)

عکاسی از نمای نزدیک از ببر بنگال (9 عکس)