کا-نه-به-اوی ونس یا با نام اختصاری جان اسمیت نام این پیرمرد 137 ساله آمریکایی هندی الاصل است. شاید او تنها کسی باشد که در سه قرن 18 ، 19 و 20 زندگی کرده است.هیچ کس دقیقا تاریخ تولد وی را نمیداند. او تا بحال چندین بار ازدواج کرده و آخرین عروسش 100 سال از خودش جوان تر بوده است. او 100 ها نوه و نتیجه دارد. او راه اندازی اولین لوکوموتیو بخاری را به چشم خود دیده است و برای سوار شدن به آن بلیط رایگان تهیه کرده بود. با توجه به دشواری های زندگی در سال های پایانی عمرش پوست صورتش به شدت خشک و ترک خورده بود. او نهایتا در سال 1922 فوت کرده و کاشناسان معتقدند او در زمان مرگ 137 سال داشته است.

 

مردی با بیش از 135 سال سن (7 عکس)

مردی با بیش از 135 سال سن (7 عکس)

مردی با بیش از 135 سال سن (7 عکس)

مردی با بیش از 135 سال سن (7 عکس)

مردی با بیش از 135 سال سن (7 عکس)

مردی با بیش از 135 سال سن (7 عکس)

مردی با بیش از 135 سال سن (7 عکس)