ناتاشا بینیک نقاشی جوان اهل ملبورن استرالیا است. او در رشته هنر در کالج هنری ویکتورین تحصیل کرده است. تعدادی از نقاشی های فیگوراتیو وی را در این آلبوم تاپ ناپ مشاهده میکنید.

 

نقاشی های فیگوراتیو از ناتاشا بینیک (10 عکس)

نقاشی های فیگوراتیو از ناتاشا بینیک (10 عکس)

نقاشی های فیگوراتیو از ناتاشا بینیک (10 عکس)

نقاشی های فیگوراتیو از ناتاشا بینیک (10 عکس)

نقاشی های فیگوراتیو از ناتاشا بینیک (10 عکس)

نقاشی های فیگوراتیو از ناتاشا بینیک (10 عکس)

نقاشی های فیگوراتیو از ناتاشا بینیک (10 عکس)

نقاشی های فیگوراتیو از ناتاشا بینیک (10 عکس)

نقاشی های فیگوراتیو از ناتاشا بینیک (10 عکس)

نقاشی های فیگوراتیو از ناتاشا بینیک (10 عکس)