این گونه که از شواهد مشخص می‌شود سوراخ کاری بدن در زمان قدیم در سراسر اقوام دورتادور دنیا انجام می‌شده‌است. بدن‌های مومیایی شده که دارای سوراخ کاری بودند کشف شده‌اند. قدیمی‌ترین مومیایی که تا کنون پیدا شده اوتسی مرد یخی است که در یخ‌رود شنالشتال در کوه‌های آلپ اوتسال در نزدیکی هاوبسلابیوخ در مرز میان اتریش و ایتالیا یافت‌شده‌است. این مومییایی یک سوراخ کاری گوش به ضخامت ۷-۱۱ میلیمتری داشته‌است. سوراخ کاری هر دو گوش به مدت زیادی به وسیله مردها در کشورهای که فرهنگ غربی ندارند انجام می‌شده‌است. انواع دیگر سوراخ کاری بدن همانند سوراخ کاری گوش بصورت پیوسته وجود داشته‌است. برای مثال زن‌های هندی سوراخ کاری بینی را بصورت یک عمل عادی قرن‌هاست که انجام می‌دهند.

اما زیاده روی در هر کاری نتایج وخیمی دارد. در این تصاویر تاپ ناپ افرادی را ملاحظه میکنید که با سوراخ کردن گوش برای کارگذاری تونل (Flesh Tunnel) گوششان به این حال و روز درآمده است. تونل حلقه ای تو خالی است که درون لاله گوش کار میگذارند.

 

سرانجام استفاده از حلقه در گوش (9 عکس)

سرانجام استفاده از حلقه در گوش (9 عکس)

سرانجام استفاده از حلقه در گوش (9 عکس)

سرانجام استفاده از حلقه در گوش (9 عکس)

سرانجام استفاده از حلقه در گوش (9 عکس)

سرانجام استفاده از حلقه در گوش (9 عکس)

سرانجام استفاده از حلقه در گوش (9 عکس)

سرانجام استفاده از حلقه در گوش (9 عکس)

سرانجام استفاده از حلقه در گوش (9 عکس)