اگر کارتون جک و لوبیای سحر آمیز را دیده باشید با دیدن این نیمکت احتمالا به یاد آن خواهید افتاد.  این نیمکت عظیم که ساخته هنرمندی به نام بندتو بوفالینو است در کلومیرز فرانسه نصب شده است. وقتی کسی در اطرافش نباشد به نظر عادی خواهد بود ولی با مقایسه سایز آدم ها و سایز میز به عظمت ان میتوان پی برد.

 

نیمکت غول ها (5 عکس)

نیمکت غول ها (5 عکس)

نیمکت غول ها (5 عکس)

نیمکت غول ها (5 عکس)

نیمکت غول ها (5 عکس)