دبی گوآرد یک شیرینی پز معروف است که کیک هایش زبانزد خاص و عامند. کیک های او به مجسمه وار بودن شهرت دارد و هر کدام به قیمت هزاران دلار به فروش میرود. در این سری از عکس ها شما شاهد جدیدترین آثار وی در زمینه کیک های تولد هستید. کیک های او در این سری همگی شبیه به وعده ها و پرس های غذایی عادی هستند و به قدری با ظرافت و زیبایی کار شده اند که تشخیص اینکه اینها در واقع کیک هستند بسیار مشکل است.

 

کیک هایی شبیه به وعده های غذایی (10 عکس)

کیک هایی شبیه به وعده های غذایی (10 عکس)

کیک هایی شبیه به وعده های غذایی (10 عکس)

کیک هایی شبیه به وعده های غذایی (10 عکس)

کیک هایی شبیه به وعده های غذایی (10 عکس)

کیک هایی شبیه به وعده های غذایی (10 عکس)

کیک هایی شبیه به وعده های غذایی (10 عکس)

کیک هایی شبیه به وعده های غذایی (10 عکس)

کیک هایی شبیه به وعده های غذایی (10 عکس)

کیک هایی شبیه به وعده های غذایی (10 عکس)