این عروس و داماد خیلی به فیلم ها و سریال های ترسناک و وحشتناک علاقه دارند و به همین دلیل برای جشن عروسی خود تصمیم دارند مهمانان را غافلگیر کنند. با قرار دادن این کیک عروسی در جلوی درب ورودی ، میهمانان قبل از ورود به سالن عروسی شوکه خواهند شد. این کیک عروسی ترسناک با ظرافت و دقت تمام تهیه شده. این کیک عروسی دو سر بریده شده را نشان میدهد که دقیقا از روی چهره عروس و داماد ساخته شده و برای کسانی که این کیک عروسی را در ورودی سالن خواهند دید بسیار ترسناک و دلهره آور خواهد بود.

 

وحشتناک ترین کیک عروسی دنیا (7 عکس)

وحشتناک ترین کیک عروسی دنیا (7 عکس)

وحشتناک ترین کیک عروسی دنیا (7 عکس)

وحشتناک ترین کیک عروسی دنیا (7 عکس)

وحشتناک ترین کیک عروسی دنیا (7 عکس)

وحشتناک ترین کیک عروسی دنیا (7 عکس)

وحشتناک ترین کیک عروسی دنیا (7 عکس)