اگر شما هم عاشق چشم انداز ها و مناظر آبی زیبا هستید پس حتما سری به روستای Pamukkale در ترکیه بزنید.در این روستا حدود17 حوضچه بزرگ آب گرم  با رنگ فیروزه ای زیبای خود منظره ای شایان ستایش ساخته اند.سالانه مردم زیادی برای آبتنی در چشمه های آب گرم به این مکان می آیند.این حوضچه های آب گرم از 35 تا 100 درجه سانتیگراد دما دارند.

 

حوضچه های زیبا فیروزه ای در ترکیه (10 عکس)

حوضچه های زیبا فیروزه ای در ترکیه (10 عکس)

حوضچه های زیبا فیروزه ای در ترکیه (10 عکس)

حوضچه های زیبا فیروزه ای در ترکیه (10 عکس)

حوضچه های زیبا فیروزه ای در ترکیه (10 عکس)

حوضچه های زیبا فیروزه ای در ترکیه (10 عکس)

حوضچه های زیبا فیروزه ای در ترکیه (10 عکس)

حوضچه های زیبا فیروزه ای در ترکیه (10 عکس)

حوضچه های زیبا فیروزه ای در ترکیه (10 عکس)

حوضچه های زیبا فیروزه ای در ترکیه (10 عکس)