دولت تایوان اخیرا لباس های جدیدی برای نیرو های یگان ویژه این کشور استفاده میکند. این تجهیزات همگی ضد گلوله ساخته شده اند و با رنگ سیاه رنگ آمیزی شده اند . این باعث هر چه ترسناک تر شدن و پر ابهت نشان دادن این نیروها است. معترضان با دیدن این سربازان شوکه خواهند شد. احتمالا هیچ کس دوست نخواهد داشت که با یکی از این سرباز ها درگیر شود . تصاویری از این زره های ترسناک تایوانی را در این آلبوم تاپ ناپ مشاهده میکنید.

 

یونیفرم های جدید و ترسناک نیروهای گارد ویژه (6 عکس)

یونیفرم های جدید و ترسناک نیروهای گارد ویژه (6 عکس)

یونیفرم های جدید و ترسناک نیروهای گارد ویژه (6 عکس)

یونیفرم های جدید و ترسناک نیروهای گارد ویژه (6 عکس)

یونیفرم های جدید و ترسناک نیروهای گارد ویژه (6 عکس)

یونیفرم های جدید و ترسناک نیروهای گارد ویژه (6 عکس)