این چیزی که در عکس میبینید یک سگ ولگرد است. ولگردی و زندگی در گل و لای  باعث شده بود که مو های این سگ به طور غیر قابل باوری به هم بافته شده و با گل و لای خشک شده دارای وزن زیادی شده است. این سگ که به این دلیل این وزن از ناحیه پا دچار مشکل شده بوده و بدست سازمان حمایت از حیوانات پیدا شده و نجات یافته است. تصاویری از این سگ بدشانس را در این آلبوم از تاپ ناپ مشاهده میکنید.

 

یک سگ ولگرد ترسناک (10 عکس)

یک سگ ولگرد ترسناک (10 عکس)

یک سگ ولگرد ترسناک (10 عکس)

یک سگ ولگرد ترسناک (10 عکس)

یک سگ ولگرد ترسناک (10 عکس)

یک سگ ولگرد ترسناک (10 عکس)

یک سگ ولگرد ترسناک (10 عکس)

یک سگ ولگرد ترسناک (10 عکس)

یک سگ ولگرد ترسناک (10 عکس)

یک سگ ولگرد ترسناک (10 عکس)