حلقه های جالب توجه که توسط رائول سوزا طراحی شده شبیه یک ساتور مینیاتوری است که انگشتان شما را قطع کرده است. در نگاه اول توسط دوستانتان بسیار ترسناک خواهد بود.قاشق شیطانی نیز طرحی دیگر برای مراسم شب هالووین است که شب شما را دو چندان جذاب خواهد کرد.

 

دو وسیله جالب برای هالووین (11 عکس)

دو وسیله جالب برای هالووین (11 عکس)

دو وسیله جالب برای هالووین (11 عکس)

دو وسیله جالب برای هالووین (11 عکس)

دو وسیله جالب برای هالووین (11 عکس)

دو وسیله جالب برای هالووین (11 عکس)

دو وسیله جالب برای هالووین (11 عکس)

دو وسیله جالب برای هالووین (11 عکس)