سندی کارمر اسب سیاه رنگش را به شکل اسکلت رنگ آمیزی کرده است. او با این کار خود را برای جشن هالوین آماده کرده است.عکس های جالب تهیه شده از این اسب رنگ امیزی شده را در این آلبوم از تاپ ناپ مشاهده میکنید.

 

اسب اسکلتی (8 عکس)

اسب اسکلتی (8 عکس)

اسب اسکلتی (8 عکس)

اسب اسکلتی (8 عکس)

اسب اسکلتی (8 عکس)

اسب اسکلتی (8 عکس)

اسب اسکلتی (8 عکس)

اسب اسکلتی (8 عکس)