با پیشرفت روز افزون کشور های صنعتی کشاندن جوان ها پای مباحث مذهبی کمی سخت شده است. این عدم استقبال جوانان باعث خلوتی کلیساها شده است تا جایی که بعضی از مالکین ترجیح داده اند به گونه ای دیگر از این ساختمان های مذهبی ثواب ببرند. در هلند کلیسای بروئرنکرک که در سال 1466 ساخته شده به یک کتابخانه شیک و لوکس تبدیل شده است. سازه ای با معماری قدیمی و تجهیز شده با دکوراسیونی لوکس ، فضایی بسیار آرامش بخش برای یک کتابخانه و یک محیط فرهنگی زیبا فراهم کرده است. تصاویری از این کلیسا که به یک کتابخانه تبدیل شده در این آلبوم از تاپ ناپ ملاحظه میکنید.

 

کلیسایی که به یک کتابخانه تبدیل شد (18 عکس)

کلیسایی که به یک کتابخانه تبدیل شد (18 عکس)

کلیسایی که به یک کتابخانه تبدیل شد (18 عکس)

کلیسایی که به یک کتابخانه تبدیل شد (18 عکس)

کلیسایی که به یک کتابخانه تبدیل شد (18 عکس)

کلیسایی که به یک کتابخانه تبدیل شد (18 عکس)

کلیسایی که به یک کتابخانه تبدیل شد (18 عکس)

کلیسایی که به یک کتابخانه تبدیل شد (18 عکس)

کلیسایی که به یک کتابخانه تبدیل شد (18 عکس)

کلیسایی که به یک کتابخانه تبدیل شد (18 عکس)

کلیسایی که به یک کتابخانه تبدیل شد (18 عکس)

کلیسایی که به یک کتابخانه تبدیل شد (18 عکس)

کلیسایی که به یک کتابخانه تبدیل شد (18 عکس)

کلیسایی که به یک کتابخانه تبدیل شد (18 عکس)

کلیسایی که به یک کتابخانه تبدیل شد (18 عکس)

کلیسایی که به یک کتابخانه تبدیل شد (18 عکس)

کلیسایی که به یک کتابخانه تبدیل شد (18 عکس)

کلیسایی که به یک کتابخانه تبدیل شد (18 عکس)