آثاری که در این آلبوم می بینید توسط   هنرمند ایتالیایی فابریزیو کرنلی تهیه شده. ممکن است با دیدن آثار او در غیاب نور فکر کنید که تکه هایی از آهن به دلایل نامشخصی بر روی دیوار ها نصب شده . یا احتمالا محل نصب تجهیزی بوده که در حال حاضر در آن مکان نیست. ولی به محض بالا آمدن خورشید و یا گرفتن نور مصنوعی روی آنها آثار خارق العاده ای از بازی نور و سایه در سطوح ایجاد میگردد که همه را متحیر میکند

 

نور ها و سایه ها (33 عکس)

نور ها و سایه ها (33 عکس)

نور ها و سایه ها (33 عکس)

نور ها و سایه ها (33 عکس)

نور ها و سایه ها (33 عکس)

نور ها و سایه ها (33 عکس)

نور ها و سایه ها (33 عکس)

نور ها و سایه ها (33 عکس)

نور ها و سایه ها (33 عکس)

نور ها و سایه ها (33 عکس)

نور ها و سایه ها (33 عکس)

نور ها و سایه ها (33 عکس)

نور ها و سایه ها (33 عکس)

نور ها و سایه ها (33 عکس)

نور ها و سایه ها (33 عکس)

نور ها و سایه ها (33 عکس)

نور ها و سایه ها (33 عکس)

نور ها و سایه ها (33 عکس)

نور ها و سایه ها (33 عکس)

نور ها و سایه ها (33 عکس)

نور ها و سایه ها (33 عکس)

نور ها و سایه ها (33 عکس)

نور ها و سایه ها (33 عکس)

نور ها و سایه ها (33 عکس)

نور ها و سایه ها (33 عکس)

نور ها و سایه ها (33 عکس)

نور ها و سایه ها (33 عکس)

نور ها و سایه ها (33 عکس)

نور ها و سایه ها (33 عکس)

نور ها و سایه ها (33 عکس)

نور ها و سایه ها (33 عکس)

با عرض پوزش تعدادي از عكس ها بدليل مغايرت با قوانين ستاد ساماندهي سايت هاي اينترنتي حذف شده اند