این مجسمه های حیرت انگیز که توسط هنرمند ژاپنی به نام کیسوکه یامادا با استفاده از کنده کاری و تراش روی موز خلق شده اند او شخصیت های این مجسمه ها را از فیلم های معروف الهام گرفته است.

 

تراشکاری روی موز (15 عکس)

تراشکاری روی موز (15 عکس)

تراشکاری روی موز (15 عکس)

تراشکاری روی موز (15 عکس)

تراشکاری روی موز (15 عکس)

تراشکاری روی موز (15 عکس)

تراشکاری روی موز (15 عکس)

تراشکاری روی موز (15 عکس)

تراشکاری روی موز (15 عکس)

تراشکاری روی موز (15 عکس)

تراشکاری روی موز (15 عکس)

تراشکاری روی موز (15 عکس)

تراشکاری روی موز (15 عکس)

تراشکاری روی موز (15 عکس)

تراشکاری روی موز (15 عکس)