تابی شلدان یکی از طرفداران پر و پا قرص جاستین بیبر است که پنج سال تمام تلاش کرده که خود را کمی شبیه به این بشر کند. او برای این کار بیش از 100 هزار دلار خرج کرده است. عمده خرج او برای جراحی های زیبایی و پلاستیک روی صورتش هزینه شده است. هر چند بعد از این همه زمان و هزینه هنوز عده زیادی هستند که معتقدند این طرفدار 33 ساله هنوز فاصله زیادی تا شباهت واقعی با جاستین بیبر دارد. او تنها 21 هزار دلار برای پایین آوردن خط رویش موهایش در سه عمل پیوندی هزینه کرده است.وی در آخرین عمل جراحیش که به لبخندش مربوط میشود بیش از 30 هزار دلار هزینه کرده است.جاستین بیبر هنرمند و خواننده پاپ آمریکایی است که در سنین نوجوانی با آپلود موزیکی از خودش در سایت یوتیوب به شهرت جهانی دست یافت.

 

100 هزار دلار برای شباهت به جاستین بیبر (4 عکس)

100 هزار دلار برای شباهت به جاستین بیبر (4 عکس)

100 هزار دلار برای شباهت به جاستین بیبر (4 عکس)

100 هزار دلار برای شباهت به جاستین بیبر (4 عکس)