اگر پولتان برای خرید یک لامبورگینی واقعی کافی نیست میتوانید یکی برای اتاق کار خود تهیه کنید. البته این یکی نه راه میرود و نه ابهت آن اصلی را خواهد داشت. یک شرکت طراحی به نام اپیکنتروم میز هایی به شکل این اتومبیل خارق العاده طراحی کرده است. این میز ها در رنگ های شاد و زیبا برای فروش به طرفداران و دوستداران لامبورگینی آماده شده است.

 

میز کار لامبورگینی (15 عکس)

میز کار لامبورگینی (15 عکس)

میز کار لامبورگینی (15 عکس)

میز کار لامبورگینی (15 عکس)

میز کار لامبورگینی (15 عکس)

میز کار لامبورگینی (15 عکس)

میز کار لامبورگینی (15 عکس)

میز کار لامبورگینی (15 عکس)

میز کار لامبورگینی (15 عکس)

میز کار لامبورگینی (15 عکس)

میز کار لامبورگینی (15 عکس)

میز کار لامبورگینی (15 عکس)

میز کار لامبورگینی (15 عکس)

میز کار لامبورگینی (15 عکس)

میز کار لامبورگینی (15 عکس)