ساشا نورمیر(Sascha Nordmeyer) وسیله ارتباطی جدیدی برای کسانی که نمی توانند به درستی احساسات خود را نشان دهند طراحی کرده است.با استفاده از این وسیله گرد قرمز رنگ که در دهان قرار میگیرد ، دهان فرد همیشه باز مانده و چهره او را از یکنواختی خارج میکند. او بعد از ساخت این اثر ،عکسهایی از انسانهای معروفی مانند سیاستمداران و هنرپیشه ها در حالی که این وسیله را در دهان گذاشته اند گرفته است.

  (با عرض پوزش ، تعدادی از عکس ها بدلیل مغایرت با قوانین کشور حذف شده اند )

ارتباط پروتزی (10 عکس)

ارتباط پروتزی (10 عکس)

ارتباط پروتزی (10 عکس)

ارتباط پروتزی (10 عکس)

ارتباط پروتزی (10 عکس)

ارتباط پروتزی (10 عکس)