به تازگی در Whitall در زیمبابوه مردی پس از بیدار شدن از خوابی آرام و شستن دست و صورت خود،تمساحی 68 کیلوگرمی را در زیر تخت خود میبیند و وحشتزده مدیر Whitall را خبر می کند،این تمساح توسط مامورین حیاط وحش گرفته و به برکه ای دور از آن منطقه منتقل میشود.خوشبختانه در این حادثه عجیب هیچ کس آسیبی نمیبیند.

 

هیولایی در زیر تخت خواب (9 عکس)

هیولایی در زیر تخت خواب (9 عکس)

هیولایی در زیر تخت خواب (9 عکس)

هیولایی در زیر تخت خواب (9 عکس)

هیولایی در زیر تخت خواب (9 عکس)

هیولایی در زیر تخت خواب (9 عکس)

هیولایی در زیر تخت خواب (9 عکس)

هیولایی در زیر تخت خواب (9 عکس)

هیولایی در زیر تخت خواب (9 عکس)