شهر سانفرانسیسکو در آمریکا جاذبه های زیادی برای توریست ها دارد. یکی از این جاذبه ها خانه های ویکتوریا ارا است. این خانه های یک شکل در بین سال های 1892 تا 1896 میلادی و در اطراف شهر  ساخته شده اند . به دلیل رنگارنگ بودن و یک شکل بودنشان ساکنان محلی آن ها را پینتد لیدیز یا خانم های رنگی می نامند. تصاویری از این خانه های قدیمی در آمریکا را در این آلبوم مشاهده می کنید.

 

خانم های رنگارنگ در سانفرانسیسکو (15 عکس)

خانم های رنگارنگ در سانفرانسیسکو (15 عکس)

خانم های رنگارنگ در سانفرانسیسکو (15 عکس)

خانم های رنگارنگ در سانفرانسیسکو (15 عکس)

خانم های رنگارنگ در سانفرانسیسکو (15 عکس)

خانم های رنگارنگ در سانفرانسیسکو (15 عکس)

خانم های رنگارنگ در سانفرانسیسکو (15 عکس)

خانم های رنگارنگ در سانفرانسیسکو (15 عکس)

خانم های رنگارنگ در سانفرانسیسکو (15 عکس)

خانم های رنگارنگ در سانفرانسیسکو (15 عکس)

خانم های رنگارنگ در سانفرانسیسکو (15 عکس)

خانم های رنگارنگ در سانفرانسیسکو (15 عکس)

خانم های رنگارنگ در سانفرانسیسکو (15 عکس)

خانم های رنگارنگ در سانفرانسیسکو (15 عکس)

خانم های رنگارنگ در سانفرانسیسکو (15 عکس)