در اوایل ما جاری رقابت های جالبترین ریش و سیبیل در نیواورلان آمریکا برگزار شد. آلبومی در همان تاریخ در تاپ ناپ منتشر شد. در این آلبوم برترین چهره های این رقابت ها را شاهد هستید.

 

برترین های رقابت های ریش و سیبیل (10 عکس)

برترین های رقابت های ریش و سیبیل (10 عکس)

برترین های رقابت های ریش و سیبیل (10 عکس)

برترین های رقابت های ریش و سیبیل (10 عکس)

برترین های رقابت های ریش و سیبیل (10 عکس)

برترین های رقابت های ریش و سیبیل (10 عکس)

برترین های رقابت های ریش و سیبیل (10 عکس)

برترین های رقابت های ریش و سیبیل (10 عکس)

برترین های رقابت های ریش و سیبیل (10 عکس)

برترین های رقابت های ریش و سیبیل (10 عکس)