نقاش اسپانیایی فرانسیسکو د پاجارو با استفاده از کیسه های زباله که در اطراف خیابان ها رها شده اند اثر هنری خود را خلق می نماید. او در حال حاضر در لندن زندگی میکند و در خیابان ها بدنبال کیسه های زباله میگردد تا روی آنها هنر نمایی کند. آثار جالب وی را در این آلبوم تاپ ناپ ملاحظه میکنید.

 

هنر نمایی با کیسه های زباله (9 عکس)

هنر نمایی با کیسه های زباله (9 عکس)

هنر نمایی با کیسه های زباله (9 عکس)

هنر نمایی با کیسه های زباله (9 عکس)

هنر نمایی با کیسه های زباله (9 عکس)

هنر نمایی با کیسه های زباله (9 عکس)

هنر نمایی با کیسه های زباله (9 عکس)

هنر نمایی با کیسه های زباله (9 عکس)

هنر نمایی با کیسه های زباله (9 عکس)