نام این شخص ماتئو ویلن است. او به راستی یکی از ترسناک ترین چهره های دنیا را برای خودش ساخته است. او همه جای بدن خود را به طرز وحشتناکی خالکوبی کرده است. او حتی داخل چشمانش را نیز راحت نگذاشته است. تصاویری از این مرد عجیب در این آلبوم از تاپ ناپ خواهید دید.

 

مردی با صورتی وحشتناک (14 عکس)

مردی با صورتی وحشتناک (14 عکس)

مردی با صورتی وحشتناک (14 عکس)

مردی با صورتی وحشتناک (14 عکس)

مردی با صورتی وحشتناک (14 عکس)

مردی با صورتی وحشتناک (14 عکس)

مردی با صورتی وحشتناک (14 عکس)

مردی با صورتی وحشتناک (14 عکس)

مردی با صورتی وحشتناک (14 عکس)

مردی با صورتی وحشتناک (14 عکس)

مردی با صورتی وحشتناک (14 عکس)

مردی با صورتی وحشتناک (14 عکس)

مردی با صورتی وحشتناک (14 عکس)

مردی با صورتی وحشتناک (14 عکس)