شاید شنیدن این مطلب برایتان عجیب باشد ولی در آمریکای شمالی نوعی سوسک هست که بعنوان یک حیوان خانگی محسوب میشود و نه یک مزاحم. نام این سوسک Hissing Cockroach . این سوسک که حیوان حانگی محبوب هزاران نفر ، به ویژه در امریکای شمالی است ، با نام Hisser هم شناخته می شود . Hiss در لاتین به معنای صدای خاصی است که گربه ها در هنگام عصبانیت یا در حالت تدافعی از خود در میاورند ( فو کشیدن ) .
این سوسک یکی لز بزرگترین سوسک های دنیاست و تا هشت سانتیمتر رشد می کند و اصالتا متعلق به جزیرهء ماداگاسکار در جنوب آفریقا هستند . این سوسک بال ندارد و جنس نر آن شاخک های کلفت تر و پشمالو دارد . نکتهء جالب در مورد این حشرات این است که فرزندان و پدر و مادر تا آخر عمر به نوعی در ارتباط با هم باقی می مانند .
اگر به عنوان اگزاتیک پت قصد نگهداری از این جانور را دارید باید بدانید که این سوسک در شرائط ایده آل تا 5 سال عمر می کند و بیشتر از سبزیجات تغذیه می کند .
علت اینکه خیلی ها دوست دارند از این سوسک به عنوان حیوان خانگی نگهداری کنند ، قابلیت ویژهء این سوسک در تولید صدای خاصی است شبیه صدای فو کردن گربه ! این سوسک این صدا را با خارج کردن دفعی هوا از کنار ماهیچه های شکمش تولید می کند . گفته می شود که این حشره تنها حشره ای است که با این روش ویژه ، تولید صدا می کند .
دو نوع صدا از این سوسک تولید می شود . صدای مخصوص دعوا که فقط نر های بالغ برای به چالش کشیدن دیگر نرها و بر سر رقابت به خاطر ماده ها تولید می کنند . و نوع دیگری از صدا که برای ابرتز ناراحتی و ناآرامی تولید می شود و هر دو جنس نر و ماده قابلیت تولید آن را دارند . به طور کلی سوسک های نر بیشتر صدا می کنند تا ماده ها .
از علل دیگر علاقهء فراوان مردم به نگهداری از Hissers ، عدم قابلیت پرواز در این حشره ، مهربان و خوش رفتار بودن این حشره و گاز نگرفتن آن است . این سوسک اینقدر آرام است که در مواقعی که احساس ناآرامی کند یا مورد آزار قرار بگیرد ترجیح می دهد پنهان شود تا بجنگد !

تصاویری از این سوسک را در این آلبوم مشاهده میکنید.

 

سوسک بعنوان حیوان خانگی (32 عکس)

سوسک بعنوان حیوان خانگی (32 عکس)

سوسک بعنوان حیوان خانگی (32 عکس)

سوسک بعنوان حیوان خانگی (32 عکس)

سوسک بعنوان حیوان خانگی (32 عکس)

سوسک بعنوان حیوان خانگی (32 عکس)

سوسک بعنوان حیوان خانگی (32 عکس)

سوسک بعنوان حیوان خانگی (32 عکس)

سوسک بعنوان حیوان خانگی (32 عکس)

سوسک بعنوان حیوان خانگی (32 عکس)

سوسک بعنوان حیوان خانگی (32 عکس)

سوسک بعنوان حیوان خانگی (32 عکس)

سوسک بعنوان حیوان خانگی (32 عکس)

سوسک بعنوان حیوان خانگی (32 عکس)

سوسک بعنوان حیوان خانگی (32 عکس)

سوسک بعنوان حیوان خانگی (32 عکس)

سوسک بعنوان حیوان خانگی (32 عکس)

سوسک بعنوان حیوان خانگی (32 عکس)

سوسک بعنوان حیوان خانگی (32 عکس)

سوسک بعنوان حیوان خانگی (32 عکس)

سوسک بعنوان حیوان خانگی (32 عکس)

سوسک بعنوان حیوان خانگی (32 عکس)

سوسک بعنوان حیوان خانگی (32 عکس)

سوسک بعنوان حیوان خانگی (32 عکس)

سوسک بعنوان حیوان خانگی (32 عکس)

سوسک بعنوان حیوان خانگی (32 عکس)

سوسک بعنوان حیوان خانگی (32 عکس)

سوسک بعنوان حیوان خانگی (32 عکس)

سوسک بعنوان حیوان خانگی (32 عکس)

سوسک بعنوان حیوان خانگی (32 عکس)

سوسک بعنوان حیوان خانگی (32 عکس)

سوسک بعنوان حیوان خانگی (32 عکس)