شاید انیمیشن بسیار زیبای راپونزل را دیده باشید. دختری که موهای بسیار بلندی دارد و موهایش خاصیتی جادویی دارند. اما در دنیای واقعی این زن دارای بلند ترین موهای دنیا است هرچند موهایش دارای خواص جادویی نیست ولی دست کم از نظر بلندی از راپونزل کارتونی چیزی کم نمی آورد.

 

راپونزل در دنیای واقعی (12 عکس)

راپونزل در دنیای واقعی (12 عکس)

راپونزل در دنیای واقعی (12 عکس)

راپونزل در دنیای واقعی (12 عکس)

راپونزل در دنیای واقعی (12 عکس)

راپونزل در دنیای واقعی (12 عکس)

راپونزل در دنیای واقعی (12 عکس)

راپونزل در دنیای واقعی (12 عکس)

راپونزل در دنیای واقعی (12 عکس)

راپونزل در دنیای واقعی (12 عکس)