این درخت 388 ساله سهم خود را از اتفاقات خوب و بد دنیا برده است،این درخت از حادثه هیروشیما جان سالم به در برده است و به علت کم یابی ارزش زیادی دارد،این درخت در سال 1625 کاشته شده و متعلق به خانواده Yamaki است که این خانواده را هم همراه خود از حادثه هیروشیما بدون آسیب های جدی نجات داده است.

 

درخت 388 ساله بونسای خوش شانس ! (4 عکس)

درخت 388 ساله بونسای خوش شانس ! (4 عکس)

درخت 388 ساله بونسای خوش شانس ! (4 عکس)

درخت 388 ساله بونسای خوش شانس ! (4 عکس)