Rene Mesman عکاسی است که از این پرندگان آرایش شده عکس گرفته است،جالب است بدانید مو این پرندگان برای تبلیغ یک شامپو آرایش شده است !!!

 

پرندگانی با مو های زیبا !! (7 عکس)

پرندگانی با مو های زیبا !! (7 عکس)

پرندگانی با مو های زیبا !! (7 عکس)

پرندگانی با مو های زیبا !! (7 عکس)

پرندگانی با مو های زیبا !! (7 عکس)

پرندگانی با مو های زیبا !! (7 عکس)

پرندگانی با مو های زیبا !! (7 عکس)