این کالسکه توسط شرکت اسکودا برای والدینی طراحی شده است که میخواهند کالسکه فرزندشان با بقیه کاملا متفاوت باشد. این کالسکه غولپیکر دارای چرخ های 20 اینچی است و همانند یک اتومبیل دارای آینه بغل ، ترمز و حتی چراغ میباشد. متخصصان این شرکت معتقدند اگر ظاهر کالسکه مردانه باشد و با تکنولوژی های روز مجهز شده باشد پدر ها وقت بیشتری برای بیرون بردن کودکانشان و بدست گرفتن کالسکه ها صرف خواهند کرد.

 

کالسکه غولپیکر (10 عکس)

کالسکه غولپیکر (10 عکس)

کالسکه غولپیکر (10 عکس)

کالسکه غولپیکر (10 عکس)

کالسکه غولپیکر (10 عکس)

کالسکه غولپیکر (10 عکس)

کالسکه غولپیکر (10 عکس)

کالسکه غولپیکر (10 عکس)

کالسکه غولپیکر (10 عکس)

کالسکه غولپیکر (10 عکس)