روبن بلوسو آدورنا هنرمند جوان 27 ساله اسپانیایی مدتی است که در دنیای هنر نام و نشانی از خود به جای گذاشته است. او که در دانشگاه سویل تحصیل کرده پرتره هایی بسیار طبیعی و حیرت انگیز طراحی میکند. او برای طراحی این اثار هنری خارق العاده از پاستل استفاده میکند . تعدادی از آثار وی را در این آلبوم مشاهده میکنید.

 

نقاشی های حیرت انگیز بسیار طبیعی (10 عکس)

نقاشی های حیرت انگیز بسیار طبیعی (10 عکس)

نقاشی های حیرت انگیز بسیار طبیعی (10 عکس)

نقاشی های حیرت انگیز بسیار طبیعی (10 عکس)

نقاشی های حیرت انگیز بسیار طبیعی (10 عکس)

نقاشی های حیرت انگیز بسیار طبیعی (10 عکس)

نقاشی های حیرت انگیز بسیار طبیعی (10 عکس)

نقاشی های حیرت انگیز بسیار طبیعی (10 عکس)

نقاشی های حیرت انگیز بسیار طبیعی (10 عکس)