با ديدن تصاوير اين آلبوم در تاپ ناپ در ابتدا به ياد عكس ها و نقاشي هاي آينده نگرانه مي افتيم. تصاويري كه در كارتونها براي تصوير سازي قرن هاي آينده بيشتر به چشم ميخورد . ولي اشتباه نكنيد . اين تصاوير مربوط به شهر بوسان در كره جنوبي است . كره جنوبي كه زماني آرزوي رقابت با ايران را داشت سال ها است مسير پيشرفت را انتخاب كرده و يكي از كشورهاي پيشرفته و مطرح در جهان تبديل شده است.

به دنبال مسافرت شهردار وقت تهران به سئول در سال ۱۳۵۴ در جهت همکاری میان دو کشور سنگ بنای دو خیابان بزرگ در پایتخت دو کشور گذاشته شد. خیابانی در تهران به نام خیابان سئول و خیابانی در سئول به نام خیابان تهران نام‌گذاری شد.

در لوح یادبود نامگذاری این خیابان چنین آمده است:
جاویدان باد دوستی بی شائبه مردم دوشهر تهران و سئول که بپاس آن در شهر سئول خیابانی بنام تهران و در شهر تهران خیابانی بنام سئول نامگذاری گردید.

 

تصاوير باور نكردني از شهر بوسان در كره جنوبي (4 عكس)

تصاوير باور نكردني از شهر بوسان در كره جنوبي (4 عكس)

تصاوير باور نكردني از شهر بوسان در كره جنوبي (4 عكس)

تصاوير باور نكردني از شهر بوسان در كره جنوبي (4 عكس)