فیلیپ کرویزون  (Philippe Croizon)  که 42 سال دارد از چهار ناحیه دست ها و پا ها قطع عضو است اولین نفری است که در این سطح از معلولیت توانسته مسیر 22 مایلی بین فرانسه و انگلیس را شنا کند. این مرد فرانسوی 16 سال پیش زمانی که در حال درست کردن آنتن تلویزیون بود با تخلیه الکتریکی برق باجریان زیاد روبرو شد و مناطق سوختگی بدن او بحدی بود که دکتر هابه ناچار تصمیم به قطع هر دو دست و پایش گرفتند.

 پس از پخش مستندی در باره شناگرانی که این مسیر را شناکرده اند  ، او نیز تصمیم گرفت شانس خود را امتحان کند. او از لباس مخصوصی که برای او تهیه شده بود استفاده کرد. نیکولاس سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه نیز شخصا سرنوشت خوبی را برای او آرزو کرد.

این شناگر پس از خروج از بریتانیا در ساعت 7 صبح ، در حدود ساعت 9 شب به فرانسه رسید و به این ترتیب از آنچه پیش بینی کرده بود زودتر به مقصد رسید.

 

اراده ای قوی جهت مقابله با معلولیت (22 عکس)

اراده ای قوی جهت مقابله با معلولیت (22 عکس)

اراده ای قوی جهت مقابله با معلولیت (22 عکس)

اراده ای قوی جهت مقابله با معلولیت (22 عکس)

اراده ای قوی جهت مقابله با معلولیت (22 عکس)

اراده ای قوی جهت مقابله با معلولیت (22 عکس)

اراده ای قوی جهت مقابله با معلولیت (22 عکس)

اراده ای قوی جهت مقابله با معلولیت (22 عکس)

اراده ای قوی جهت مقابله با معلولیت (22 عکس)

اراده ای قوی جهت مقابله با معلولیت (22 عکس)

اراده ای قوی جهت مقابله با معلولیت (22 عکس)

اراده ای قوی جهت مقابله با معلولیت (22 عکس)

اراده ای قوی جهت مقابله با معلولیت (22 عکس)

اراده ای قوی جهت مقابله با معلولیت (22 عکس)

اراده ای قوی جهت مقابله با معلولیت (22 عکس)

اراده ای قوی جهت مقابله با معلولیت (22 عکس)

اراده ای قوی جهت مقابله با معلولیت (22 عکس)

اراده ای قوی جهت مقابله با معلولیت (22 عکس)

اراده ای قوی جهت مقابله با معلولیت (22 عکس)

اراده ای قوی جهت مقابله با معلولیت (22 عکس)

اراده ای قوی جهت مقابله با معلولیت (22 عکس)

اراده ای قوی جهت مقابله با معلولیت (22 عکس)