The Grand Canyon Skywalk نام یک پل شفاف و شبیه به نعل اسب است که در نزدیکی رودخانه کلرادو و در فراز دره بسیار زیبای گراند کانیون ساخته شده است که لذت راه رفت بر روی آسمان را برای توریست ها به ارمغان می آورد.ارتفاع این پل 1450 متر است و یکی از جاذبه های توریستی آریزونا به شمار می رود.

 

راه رفتن در آسمان های گراند کانیون (14 عکس)

راه رفتن در آسمان های گراند کانیون (14 عکس)

راه رفتن در آسمان های گراند کانیون (14 عکس)

راه رفتن در آسمان های گراند کانیون (14 عکس)

راه رفتن در آسمان های گراند کانیون (14 عکس)

راه رفتن در آسمان های گراند کانیون (14 عکس)

راه رفتن در آسمان های گراند کانیون (14 عکس)

راه رفتن در آسمان های گراند کانیون (14 عکس)

راه رفتن در آسمان های گراند کانیون (14 عکس)

راه رفتن در آسمان های گراند کانیون (14 عکس)

راه رفتن در آسمان های گراند کانیون (14 عکس)

راه رفتن در آسمان های گراند کانیون (14 عکس)

راه رفتن در آسمان های گراند کانیون (14 عکس)

راه رفتن در آسمان های گراند کانیون (14 عکس)