اينكه بعضي از هنرمندان با قلم و كاغذ جادو ميكنند بسيار شگفت آور است. الكساندرو ديدي يكي ازاين هنرمندان خوش ذوق و جادوگر است. آثار و طراحي هاي او به سختي قابل باورند. اينكه او تنها با چند تكه كاغذ و قلم چينين آثاري را طراحي كرده باشد بسيار دور از انتظار مينمايد. تعدادي از آثار وي را در اين آلبوم تاپ ناپ خواهيد ديد.

 

طراحي هاي باور نكردني (7 عكس)

طراحي هاي باور نكردني (7 عكس)

طراحي هاي باور نكردني (7 عكس)

طراحي هاي باور نكردني (7 عكس)

طراحي هاي باور نكردني (7 عكس)

طراحي هاي باور نكردني (7 عكس)

طراحي هاي باور نكردني (7 عكس)