این مرد 42 ساله اهل کشور ترکیه تصمیم عجیب گرفته است. او قصد دارد سیگار را به شیوه ای عجیب ترک کند. هر روز صبح همسرش قفسی را بر روی سرش میبندد و قفل میکند تا هوس سیگار کشیدن به سرش نزند.

 

روشی عجیب برای ترک سیگار (5 عکس)

روشی عجیب برای ترک سیگار (5 عکس)

روشی عجیب برای ترک سیگار (5 عکس)

روشی عجیب برای ترک سیگار (5 عکس)

روشی عجیب برای ترک سیگار (5 عکس)