سایت روزنامه دیلی میل انگلیس در تیتر اول خود با قرار دادن تصاویری از هواپیمایی که در آب افتاده بود نوشت: «علت اصلی تعطیلی فرودگاه هنگ کنگ در 15 سال پیش را مشاهده کنید.» در تصاویری که توسط یک معلم بین سال های 1992 و 1998 گرفته شده است معلوم می شود که یک هواپیمای مسافربری در یک فرود مرگبار به درون دریا سقوط کرده و پس از تکرار چندباره این حادثه فرودگاه برای همیشه تعطیل می شود. این فرودگاه به دلیل شکل باند فرود آن به عنوان خطرناک ترین فرودگاه جهان شناخته می شود.

 

كاي تاك خطر ناك ترين فرودگاه جهان (13 عكس)

كاي تاك خطر ناك ترين فرودگاه جهان (13 عكس)

كاي تاك خطر ناك ترين فرودگاه جهان (13 عكس)

كاي تاك خطر ناك ترين فرودگاه جهان (13 عكس)

كاي تاك خطر ناك ترين فرودگاه جهان (13 عكس)

كاي تاك خطر ناك ترين فرودگاه جهان (13 عكس)

كاي تاك خطر ناك ترين فرودگاه جهان (13 عكس)

كاي تاك خطر ناك ترين فرودگاه جهان (13 عكس)

كاي تاك خطر ناك ترين فرودگاه جهان (13 عكس)

كاي تاك خطر ناك ترين فرودگاه جهان (13 عكس)

كاي تاك خطر ناك ترين فرودگاه جهان (13 عكس)

كاي تاك خطر ناك ترين فرودگاه جهان (13 عكس)

كاي تاك خطر ناك ترين فرودگاه جهان (13 عكس)