اگر به تایوان سفر کردید و برای رفع خستگی قهوه سفارش دادید چنانچه با عکس خودتان روی قهوه مواجه شدید نباید زیاد تعجب کنید. لتس کافه نام این کافی شاپ تایوانی است که بر روی هر قهوه عکس مشتریانش را چاپ میکند. این کار به سرعت و با گرفتن عکس در لحظه سفارش و توسط چاپگر مخصوص انجام میشود. تعدادی از این قهوه های جالب پرینت شده را در این آلبوم تاپ ناپ خواهید دید.

 

کافه پرینتر (9 عکس)

کافه پرینتر (9 عکس)

کافه پرینتر (9 عکس)

کافه پرینتر (9 عکس)

کافه پرینتر (9 عکس)

کافه پرینتر (9 عکس)

کافه پرینتر (9 عکس)