کلوین سیبرت هنرمند و معمار که ایده های جالب و خارق العاده خود را در رابطه با هنر معماری  بر روی شن های ساحلی بنا کرده است چشم هر بیننده ای را به خود خیره میکند.دانستن این موضوع که این آثار زیبا که با ظرافت تمام و به زیبایی توسط این هنرمند معمار ساخته شده اند طی چند ساعت با آب شده شده اند و تنها همین تصاویر از آنها باقی مانده بسیار ناراحت کننده است.تاپ ناپ شما را به تماشای این آثار حیرت انگیز دعوت میکند.

 

هنر معماری با شن و ماسه (17 عکس)

هنر معماری با شن و ماسه (17 عکس)

هنر معماری با شن و ماسه (17 عکس)

هنر معماری با شن و ماسه (17 عکس)

هنر معماری با شن و ماسه (17 عکس)

هنر معماری با شن و ماسه (17 عکس)

هنر معماری با شن و ماسه (17 عکس)

هنر معماری با شن و ماسه (17 عکس)

هنر معماری با شن و ماسه (17 عکس)

هنر معماری با شن و ماسه (17 عکس)

هنر معماری با شن و ماسه (17 عکس)

هنر معماری با شن و ماسه (17 عکس)

هنر معماری با شن و ماسه (17 عکس)

هنر معماری با شن و ماسه (17 عکس)

هنر معماری با شن و ماسه (17 عکس)

هنر معماری با شن و ماسه (17 عکس)

هنر معماری با شن و ماسه (17 عکس)