موكو موكو موكولتو نام يك نوع خوردني و تنقلات جديد و كمي عجيب در ژاپن است كه يك پك 8 تايي اون با قيمتي حدود 20 دلار به فروش ميرسد. اين وسيله خوردني كه مخصو.ص كودكان است بايد ابتدا با كنار هم قرار گرفتن قطعات كامل شود و سپس با تركيب چند پودر و كمي نوشيدني به يك ماده شيرين و خوشمزه براي خوردن تبديل ميگردد. در اين بين ظاهر ظرفي كه در ان نوشيدني سرو ميشود باعث شده انتقادات زيادي از آن گردد. در اين تصاوير در تاپ ناپ عكس هايي از اين خوردني پر طرفدار ژاپني را خواهيد ديد.

 

يك نوشيدني عجيب در ژاپن (7 عكس)

يك نوشيدني عجيب در ژاپن (7 عكس)

يك نوشيدني عجيب در ژاپن (7 عكس)

يك نوشيدني عجيب در ژاپن (7 عكس)

يك نوشيدني عجيب در ژاپن (7 عكس)

يك نوشيدني عجيب در ژاپن (7 عكس)

يك نوشيدني عجيب در ژاپن (7 عكس)