هنرمند و عکاس فرانسوی لئو کایلارد با به تن کردن لباس بر بدن برهنه تعدادی از مشهور ترین مجسمه های عریان و لخت یونانی و ایتالیایی در دنیا سری جدید از آثارش را منتشر کرده است. یكی از دلایل عریانی مجسمه ها و حتی عریانی در نقاشی ها در یونان باستان، نشان دادن راستی و درستی و صداقت بوده چون پوشش باعث ندیدن برخی چیزها میشه و این عریانی خود نمادی است بر راستی و درستی.

 

مجسمه های عریان و لخت با ظاهری جدید (8 عکس)

مجسمه های عریان و لخت با ظاهری جدید (8 عکس)

مجسمه های عریان و لخت با ظاهری جدید (8 عکس)

مجسمه های عریان و لخت با ظاهری جدید (8 عکس)

مجسمه های عریان و لخت با ظاهری جدید (8 عکس)

مجسمه های عریان و لخت با ظاهری جدید (8 عکس)

مجسمه های عریان و لخت با ظاهری جدید (8 عکس)

مجسمه های عریان و لخت با ظاهری جدید (8 عکس)

مجسمه های عریان و لخت با ظاهری جدید (8 عکس)