عکاسی به نام پیتر لیپ من یک عکاس مد و فشن است. عکس های او در این زمینه ها با سایرعکس های مد و فشن که همه روزه در مجلات و بنر های تبلیغاتی دیده ایم متفاوت است. او از عناصر جالبی برای به نمایش گذاشتن محصولات مد و زیبایی استفاده کرده که در این آلبوم مشاهده خواهید کرد.

 

عکاسی فشن با سبکی نو (11 عکس)

عکاسی فشن با سبکی نو (11 عکس)

عکاسی فشن با سبکی نو (11 عکس)

عکاسی فشن با سبکی نو (11 عکس)

عکاسی فشن با سبکی نو (11 عکس)

عکاسی فشن با سبکی نو (11 عکس)

عکاسی فشن با سبکی نو (11 عکس)

عکاسی فشن با سبکی نو (11 عکس)

عکاسی فشن با سبکی نو (11 عکس)

عکاسی فشن با سبکی نو (11 عکس)

عکاسی فشن با سبکی نو (11 عکس)