ماه گذشته یک وبلاگ نویس از کاربران سایتش خواست که جالبترین عکس از موهای فرزندانشان را برایش بفرستند. او بیش از 400 عکس از نقاط مختلف جهان دریافت کرد. تعدادی از جالبترین عکس های دریافتی وی را در این آلبوم تاپ ناپ مشاهده می کنید.

 

جالبترین مدل موها برای کودکان (18 عکس)

جالبترین مدل موها برای کودکان (18 عکس)

جالبترین مدل موها برای کودکان (18 عکس)

جالبترین مدل موها برای کودکان (18 عکس)

جالبترین مدل موها برای کودکان (18 عکس)

جالبترین مدل موها برای کودکان (18 عکس)

جالبترین مدل موها برای کودکان (18 عکس)

جالبترین مدل موها برای کودکان (18 عکس)

جالبترین مدل موها برای کودکان (18 عکس)

جالبترین مدل موها برای کودکان (18 عکس)

جالبترین مدل موها برای کودکان (18 عکس)

جالبترین مدل موها برای کودکان (18 عکس)

جالبترین مدل موها برای کودکان (18 عکس)

جالبترین مدل موها برای کودکان (18 عکس)

جالبترین مدل موها برای کودکان (18 عکس)

جالبترین مدل موها برای کودکان (18 عکس)

جالبترین مدل موها برای کودکان (18 عکس)

جالبترین مدل موها برای کودکان (18 عکس)