اين درخت عجيب نوعي از گونه درختان بائوباب است كه در سرزمين ماداگاسكار ديده شده است. ظاهر عجيب اين درخت به گونه اي است كه گويي يك بشكه عظيم چوبي است كه چند شاخه هم به آن وصل است. قبلا توضيحات و عكس هاي كاملي از اين نوع گونه عجيب در تاپ ناپ منتشر كرده بوديم كه آن را ميتوانيد در اين لينك مشاهده نماييد.

 

يك درخت عجيب از گونه بائوباب ها (3 عكس)

يك درخت عجيب از گونه بائوباب ها (3 عكس)

يك درخت عجيب از گونه بائوباب ها (3 عكس)