شاید تا بحال فکر میکردید که فقط دو قلو ها هستند که لباس های شبیه به هم میپوشند. ولی زن و شوهر هایی در دنیا هستند که عشق خود را با پوشیدن لباس های یکسان و یکرنگ به همه نشان میدهند. در این آلبوم عکس های یک زوج عاشق به نام های نانسی و دونالد فیتراستون را میبینید که مدت 35 سال است لباس هایشان یک رنگ و یک شکل است. در ابتدا فقط در آخر هفته ها مثل هم لباس می پوشیدند ولی با گذشت زمان هر روز بیشتر به هم شبیه شدند. تصاویری از این زوج عجیب و جالب را فقط در تاپ ناپ خواهید دید.

 

یک زوج وافعا عاشق (21 عکس)

یک زوج وافعا عاشق (21 عکس)

یک زوج وافعا عاشق (21 عکس)

یک زوج وافعا عاشق (21 عکس)

یک زوج وافعا عاشق (21 عکس)

یک زوج وافعا عاشق (21 عکس)

یک زوج وافعا عاشق (21 عکس)

یک زوج وافعا عاشق (21 عکس)

یک زوج وافعا عاشق (21 عکس)

یک زوج وافعا عاشق (21 عکس)

یک زوج وافعا عاشق (21 عکس)

یک زوج وافعا عاشق (21 عکس)

یک زوج وافعا عاشق (21 عکس)

یک زوج وافعا عاشق (21 عکس)

یک زوج وافعا عاشق (21 عکس)

یک زوج وافعا عاشق (21 عکس)

یک زوج وافعا عاشق (21 عکس)

یک زوج وافعا عاشق (21 عکس)

یک زوج وافعا عاشق (21 عکس)

یک زوج وافعا عاشق (21 عکس)

یک زوج وافعا عاشق (21 عکس)