اين پيرمرد ژاپني با نام هيدياكي كوبوياشي بخاطر عكس هايش از لباس هاي كاسپلي معروف بود. ولي ظاهرا اين معروفيت برايش كافي نيست. به تازگي عكس هايي از خود منتشر كرده كه با لباس و يونيفرم مخصوص مدرسه هاي دخترانه در سطح شهر رفت و آمد ميكند. اين كار عكاس معروف باعث هر چه معروف تر شدن وي شده. البته شايد اينبار بعنوان يك شيرين عقل. البته پس از اينكه از خود وي سوال شد كه هدفش از اين كار چيست عنوان كرده كه او قصد سورپرايز كردن مردم را داشته و اينكه آنها را به لبخند وادار كند و روز خوبي براي همشهريانش بسازد.عكس هاي اين پيرمرد دخترانه پوش را در اين آلبوم از تاپ ناپ شاهد هستيد.

 

پيرمردي شبيه دخترهاي مدرسه (6 عكس)

پيرمردي شبيه دخترهاي مدرسه (6 عكس)

پيرمردي شبيه دخترهاي مدرسه (6 عكس)

پيرمردي شبيه دخترهاي مدرسه (6 عكس)

پيرمردي شبيه دخترهاي مدرسه (6 عكس)

پيرمردي شبيه دخترهاي مدرسه (6 عكس)