هنر مجرد یا هنر انتزاعی (آبستره) به هنری اطلاق می‌شود که هیچ صورت یا شکل طبیعی در جهان در آن قابل شناسایی نیست و فقط از رنگ و فرم‌های تمثیلی و غیر طبیعی برای بیان مفاهیم خود بهره می‌گیرد. هنرمند مجاري فلورا بورسي ، تصميم گرفته شخصيت هاي نقاشي هاي انتزاعي و آبستره هنرمندان مشهوري چون ون گوك ، پيكاسو و ... را در جهان واقعي بازسازي كند تا ببيند در زندگي واقعي احتمالا چه شكلي خواهند بود. اين سري از عكس نشان دهنده تصورات او از شخصيت هاي اصلي سوژه هاي اين نقاشي ها است.

 

شخصيت هاي واقعي دنياي آبستره (5 عكس)

شخصيت هاي واقعي دنياي آبستره (5 عكس)

شخصيت هاي واقعي دنياي آبستره (5 عكس)

شخصيت هاي واقعي دنياي آبستره (5 عكس)

شخصيت هاي واقعي دنياي آبستره (5 عكس)