اين تصاوير مونتاژ نيستند . گل «Psychotria Elata» در جنگل‌های استوایی قاره امریکا مانند کاستاریکا و کلمبیا یافت می‌شود. شباهت زياد گلبرگ هاي اين گل به لب انسان باعث معروفيتش شده است. 

 

گل لب شتري (4 عكس)

گل لب شتري (4 عكس)

گل لب شتري (4 عكس)

گل لب شتري (4 عكس)