چند ماه قبل آلبومی در تاپ ناپ منتشر کردیم که نشان میداد مقامات دبی برای جلب توجه توریست ها از اتومبیل لامبورگینی برای خودرو های پلیس خود استفاده میکنند. اما تصاویری بدست ما رسیده که نشان میدهد نه تنها لامبورگینی بلکه خودرو های لوکسی همچون مازراتی ، بنتلی کانتیننتال ، شورلت کامارو ، بنز SLS و حتی فراری استفاده میکند.

 

خودنمایی پلیس دبی با اتومبیل های لوکس (30 عکس)

خودنمایی پلیس دبی با اتومبیل های لوکس (30 عکس)

خودنمایی پلیس دبی با اتومبیل های لوکس (30 عکس)

خودنمایی پلیس دبی با اتومبیل های لوکس (30 عکس)

خودنمایی پلیس دبی با اتومبیل های لوکس (30 عکس)

خودنمایی پلیس دبی با اتومبیل های لوکس (30 عکس)

خودنمایی پلیس دبی با اتومبیل های لوکس (30 عکس)

خودنمایی پلیس دبی با اتومبیل های لوکس (30 عکس)

خودنمایی پلیس دبی با اتومبیل های لوکس (30 عکس)

خودنمایی پلیس دبی با اتومبیل های لوکس (30 عکس)

خودنمایی پلیس دبی با اتومبیل های لوکس (30 عکس)

خودنمایی پلیس دبی با اتومبیل های لوکس (30 عکس)

خودنمایی پلیس دبی با اتومبیل های لوکس (30 عکس)

خودنمایی پلیس دبی با اتومبیل های لوکس (30 عکس)

خودنمایی پلیس دبی با اتومبیل های لوکس (30 عکس)

خودنمایی پلیس دبی با اتومبیل های لوکس (30 عکس)

خودنمایی پلیس دبی با اتومبیل های لوکس (30 عکس)

خودنمایی پلیس دبی با اتومبیل های لوکس (30 عکس)

خودنمایی پلیس دبی با اتومبیل های لوکس (30 عکس)

خودنمایی پلیس دبی با اتومبیل های لوکس (30 عکس)

خودنمایی پلیس دبی با اتومبیل های لوکس (30 عکس)

خودنمایی پلیس دبی با اتومبیل های لوکس (30 عکس)

خودنمایی پلیس دبی با اتومبیل های لوکس (30 عکس)

خودنمایی پلیس دبی با اتومبیل های لوکس (30 عکس)

خودنمایی پلیس دبی با اتومبیل های لوکس (30 عکس)

خودنمایی پلیس دبی با اتومبیل های لوکس (30 عکس)

خودنمایی پلیس دبی با اتومبیل های لوکس (30 عکس)

خودنمایی پلیس دبی با اتومبیل های لوکس (30 عکس)

خودنمایی پلیس دبی با اتومبیل های لوکس (30 عکس)

خودنمایی پلیس دبی با اتومبیل های لوکس (30 عکس)